13.3.15

Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά

   Δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα όταν η τιμή 

του ενός ποσού,πολλαπλασιάζεται με έναν αριθμό, τότε και 

η αντίστοιχη τιμή του άλλου ποσού διαιρείται με τον ίδιο 

αριθμό.


   Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα γινόμενα των 

αντίστοιχων τιμών τους είναι ίσα.


  • 'Αλυτα προβλήματα 

1. Ένα πλοίο, το οποίο πλέει με ταχύτητα 80 μιλίων την ώρα, φτάνει στον προορισμό του σε 12 ημέρες. Σε πόσες ημέρες θα φτάσει στον προορισμό του, αν πλέει με ταχύτητα 60 μιλίων την ώρα; 

2. Για να στρωθεί η πλατεία του χωριού με πλάκες, πρέπει να δουλέψουν 8 εργάτες για 5 ημέρες. Πόσοι εργάτες θα τελειώσουν την πλακόστρωση σε 2 ημέρες;

3. Μία ομάδα στρατιωτών που αποτελείται από 12 άντρες, έχει τρόφιμα για 36 μέρες. Στην ομάδα των στρατιωτών ήρθαν ακόμη 6 νεοσύλλεκτοι. Πόσες ημέρες θα καταφέρει τελικά να περάσει η ομάδα με τα τρόφιμα; Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου