28.1.13

Μονάδες μέτρησης του μήκους

Ανάλυση του μέτρου και των 

υποδιαιρέσεων του1μ. = 10 (δεκ.)

1μ. = 100 (εκ.)

1μ.=1000 (χιλ.)


1 δεκ. = 10 εκ.

1 δεκ. = 100 χιλ.


1 εκ. = 10 χιλ.Για να κάνουμε μετατροπές μεταξύ μέτρων, δέκατων, 

εκατοστών και χιλιοστών σκέφτομαι με τη βοήθεια της 

παρακάτω γραμμής:


     Όταν θέλουμε δηλαδή να μετατρέψουμε μια μονάδα 

μήκους 

από μεγαλύτερη σε μικρότερη κάνουμε πολλαπλασιασμό με 

το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις 

σκάλες).


     Αντίθετα, όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα 

μήκους από μικρότερη σε μεγαλύτερη κάνουμε διαίρεση με 

το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις 

σκάλες).


     Αν θέλες να εξασκηθείς σε όλα τα παραπάνω με 

διασκεδαστικό τρόπο, κάνε κλικ στους παρακάτω 

συνδέσμους!


Ας παιξουμε, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου