12.12.11

Αναγωγή στη κλασματική μονάδα

Α. Γνωρίζουμε ολόκληρη την ποσότητα και θέλουμε να βρούμε το ένα μέρος της.


Ο κύριος Περικλής παίρνει μηνιαίο μισθό 1.280 €. Κάθε μήνα αποταμιεύει 2/10 του μισθού του.
Πόσα χρήματα αποταμιεύει;


ΛΥΣΗ
Γνωρίζουμε ολόκληρη την ποσότητα:μηνιαίος μισθός: 1.280 €
Γνωρίζουμε και το 1/10 της ποσότητας: 1.280 : 10 = 128 €
Άρα τα 2/10 της ποσότητας θα είναι 2 x 128 = 256 €


ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αποταμιεύει 256 € το μήνα.

Β. Γνωρίζουμε ένα μέρος της ποσότητας και θέλουμε να βρούμε ολόκληρη την   ποσότητα.


Ο κύριος Παύλος κατανάλωσε 5/10 της μπογιάς που είχε αγοράσει για να βάψει τους τοίχους του σπιτιού του. Η μπογιά που κατανάλωσε ήταν 25 λίτρα. Πόσα λίτρα ήταν όλη η μπογιά που είχε αγοράσει;


ΛΥΣΗ
Γνωρίζω ότι 5/10 της μπογιάς είναι 25 λίτρα
Άρα το 1/10 της μπογιάς είναι 25 : 5 = 5 λίτρα
και επομένως τα 10/10 της μπογιάς (δηλ. ολόκληρη η ποσότητα) θα είναι 10 x 5= 50 λίτρα


ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο κύριος Πάυλος είχε αγοράσει 50 λίτρα μπογιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου