18.10.15

Τα Αρχαϊκά Χρόνια
   Στα αρχαϊκά χρόνια δηµιουργήθηκαν οι πόλεις - κράτη. 

Oι Έλληνες ίδρυσαν πολλές αποικίες στα παράλια της 

Μεσογείου και του Εύξεινου πόντου.
  
   Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες ζούσαν διασκορπισµένοι 

σε πολλά µέρη, είχαν συνείδηση της κοινής τους 

καταγωγής και µε διάφορες εκδηλώσεις διατηρούσαν 

µεταξύ τους δεσµούς. 
   Η τέχνη γνώρισε αξιόλογη ανάπτυξη. Στην αρχιτεκτονική 

κυριάρχησαν ο δωρικός και ο ιωνικός ρυθµός, στη 

γλυπτική οι κούροι και οι κόρες και στην αγγειοπλαστική ο 

µελανόµορφος και ο ερυθρόµορφος ρυθµός. 
   Στον τοµέα των γραµµάτων αναπτύχθηκαν η διδακτική 

και η λυρική ποίηση ενώ, παράλληλα, γεννήθηκαν η 

Φιλοσοφία και η Ιστορία. 

   Στα χρόνια αυτά ξεχώρισαν δύο πόλεις, η Σπάρτη και η 

Αθήνα, οι οποίες πρωταγωνίστησαν για αιώνες στις 

εξελίξεις στον ελληνικό χώρο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου