23.3.16

Ανάκλαση, Διάχυση και Διάθλαση του φωτός   Η ανάκλαση του φωτός είναι το φαινόμενο εκείνο κατά το 

οποίο το φως (ή κάποιου άλλο είδους ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία) συναντά μια επιφάνεια, η οποία δεν μπορεί να 

το απορροφήσει και "το επιστρέφει πίσω". Η ακτίνα φωτός 

πριν συναντήσει την επιφάνεια λέγεται προσπίπτουσα, ενώ 

μετά την ανάκλασή της ανακλώμενη.
   Η Διάχυση φωτός ή διάχυση του φωτός είναι ειδική 
περίπτωση του φαινομένου της ανάκλασης που 
παρατηρείται όταν φωτεινά κύματα κατά τη πρόσπτωσή 
τους σε σώματα με ακανόνιστες επιφάνειες ανακλώνται 
προς διάφορες κατευθύνσεις. 

   Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ενός 
εξαιρετικά μεγάλου αριθμού λείων μικροσκοπικών 
επιφανειών που απαρτίζουν τις ακανόνιστες ή τραχιές 
επιφάνειες των σωμάτων. Έτσι η ανάκλαση από τις 
μικροσκοπικές αυτές επιφάνειες παρουσιάζεται και 
αυτή ακανόνιστη με συνέπεια το φως να διαχέεται και 
να ονομάζεται "διάχυτο φως".
  • Η διάχυση του φωτός είναι μηδενική για τελείως μαύρες επιφάνειες καθώς και για τις απόλυτα λείες και στιλπνές (π.χ. κάτοπτρα).   Όταν το φως συναντά αντικείμενα στην πορεία της 

διάδοσής του, αναγκάζεται να αλλάξει κατεύθυνση. Έχεις 

ήδη μάθει ότι, όταν το φως συναντά λείες και στιλπνές 

επιφάνειες, ανακλάται, ενώ, όταν συναντά ανώμαλες 

τραχιές επιφάνειες, διαχέεται. Όταν το φως συναντά στην 

πορεία του άλλα διαφανή αντικείμενα, όπως για 

παράδειγμα νερό ή γυαλί αλλάζει επίσης κατεύθυνση αλλά 

με διαφορετικό τρόπο απ' ότι όταν ανακλάται ή διαχέεται. 

Όταν οι φωτεινές ακτίνες περνούν από τον αέρα σε ένα 

άλλο διαφανές υλικό ή από ένα άλλο διαφανές υλικό στον 

αέρα, αλλάζουν πορεία. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται διάθλαση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου