15.3.14

Το Αόριστο άρθρο (Indefinite article)Χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για κάποιον ή κάτι που δεν
είναι συγκεκριμένο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Όταν η λέξη που ακολουθεί το αόριστο άρθρο αρχίζει από
φωνήεν (VOWEL) χρησιμοποιούμε το "an".
Εάν αρχίζει από σύμφωνο (CONSONANT) χρησιμοποιούμε
το "a".


Π.Χ: A dog/a girl/a wonderful party/a boat/a child
An apple/an owl/an orphan/an operation/an hourΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου