15.3.14

Το οριστικό άρθρο «The» (Definite article)

Το οριστικό άρθρο χρησιμοποιείται στις παρακάτω
περιπτώσεις:

1) Όταν αναφερόμαστε σε κάτι συγκεκριμένο.
 Τhe house next door, the blue-eyed girl, the old
photograph

2) Πριν από ουσιαστικά που θεωρούνται μοναδικά στο
είδος τους.
 The Acropolis, the Roseball stadium, the Opera House

3) Πριν από μουσικά όργανα.
 The piano, the guitar, the violin, the saxophone


4) Πριν από ονόματα κινηματογράφων, ιδρυμάτων,
εφημερίδων, καραβιών.
 The Foxborough cinema, the Sheraton hotel, the New York
Times, The Queen Elizabeth

5) Πριν από ονόματα ανθρώπων, οικογενειών (όταν
αναφερόμαστε στο σύνολό τους), λαών, κοινωνικών
στρωμάτων και φυλετικών ομάδων.
 Τhe Irish, the English, the Hispanics, the rich,
the poor, the Jeffersons, the Northerners, the deprived

6) Πριν από ονόματα θαλασσών, ποταμών, οροσειρών,
συγκροτημάτων νησιών και πολιτειών, ερήμων, όρμων,
κόλπων, κλπ.
 The Atlantic Ocean, the Mississippi river, the Cyclades, the
U.S.A, the bay of pigs, the gulf of Mexico, The Rocky
Mountains, the Mojave desert

7) Πριν από τις λέξεις FIRST και LAST όπως επίσης και πριν
από τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων.
 The first time I heard the blues.
 The last time he saw the Beatles live.
 The smartest man of all.Που δεν χρησιμοποιούμε το "The"

1. Γενικά δεν παίρνουν άρθρο τα κύρια ονόματα, εκτός από:
- ονόματα χωρών ή τόπων που είναι στον πληθυντικό: the Netherlands, the United States, the Rockies (Rocky mountains),

- ονόματα χωρών ή τόπων που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες λέξεις (ουσιαστικά/επίθετα): the Soviet Union, the UAE,

- ονόματα χωρών ή τόπων που αποτελούνται από τρεις ή τέσσερις λέξεις από τις οποίες μία από τις μεσαίες είναι το of: the Isle of Man, the Statue of Liberty, the Eiffel Tower, the Twin Towers,  the People’s Republic of China,

- κάποια πολύ ειδικά ονόματα: the Pentagon,

- ονόματα ποταμών: the Rhine, the Danube, the Nile,

- ακόμα και ονόματα ανθρώπων όταν η αναφορά γίνεται στο σύνολο της οικογένειας:the Obamas, the Simpsons.

2. Επίσης δεν παίρνουν άρθρο όλα τα κοινά ουσιαστικά που 
όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν χρήση γενική ή/
και είναι στον πληθυντικό: boys like football, motorcycles 
can be very dangerous, malls are great places for 
shopping, cats can see in the dark, basketball is a very 
exciting game.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου