4.3.14

Περίμετρος - ΕμβαδόνΌταν μετρώ το μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος , 

υπολογίζω την περίμετρό του.


Όταν υπολογίζω την επιφάνεια ενός σχήματος , υπολογίζω 

το εμβαδόν του.Μετρώ την επιφάνεια , βρίσκω το εμβαδόν

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου πολλαπλασιάζουμε τα μήκη δύο μη 

διαδοχικών πλευρών.


Το τετράγωνο που χρησιμοποιώ σαν μονάδα μέτρησης στο 

παραπάνω σχήμα λέγεται τετραγωνικό εκατοστό και είναι 

ένα τετράγωνο με μήκος 1 εκατοστό. Μονάδες μέτρησης εμβαδού

1τ.μ. = 100 τ. δ. = 10.000 τ.εκ.

1 τ.δ. = 100 τ. εκ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου