15.10.12

Μέτρηση μηκών – το μέτρο και οι υποδιαιρέσεις του

    Το ασανσέρ των μετατροπών με τις υποδιαιρέσεις του μέτρου


  • Όταν μετατρέπουμε από μεγαλύτερες σε μικρότερες υποδιαιρέσεις του μέτρου δηλαδή το ασανσέρ κατεβαίνει πολλαπλασιάζουμε με το 10.
  • Όταν μετατρέπουμε από μικρότερες  σε μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις του μέτρου δηλαδή το ασανσέρ ανεβαίνει διαιρούμε με το 10.
1μ = 10 δ. = 100 εκ. = 1000χ.
1δ. = 10 εκ. = 100 χ. Οι μαθητές  του Γ2΄μετρούν το ύψος τους και το συγκρίνουν με αυτό του διπλανού τους 


Ας παιξουμε, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα! 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου