19.4.17

Νικόλαος Γύζης

Η είσοδος του σχολείου μας κοσμείται πλέον από το πορτρέτο του Νικόλαου Γύζη, καθώς και από το κτίριο Νικολάου Γύζη, το οποίο είναι ένα διατηρητέο κτίριο στο Δήμο Χαϊδαρίου, που έχει ζωγραφισμένο στο εσωτερικό του το έργο «Τέσσερις Εποχές» του γνωστού ζωγράφου!