31.1.17

Οι εξισώσεις!

Εξίσωση είναι μία ισότητα που περιέχει αριθμούς και ένα γράμμα (τον άγνωστο) και επαληθεύεται μόνο με μία ορισμένη τιμή του. 

Η τιμή του αγνώστου που επαληθεύει την εξίσωση, λέγεται λύση της εξίσωσης. 

Πρόσθεση

Για να λύσουμε μία εξίσωση στην οποία ο άγνωστος είναι προσθετέος, αφαιρούμε από το άθροισμα τον άλλο προσθετέο.
π.χ.  5 + x = 20
        x= 20 - 5
        x = 15

Αφαίρεση

Για να λύσουμε μία εξίσωση στην οποία άγνωστος είναι ο μειωτέος μιας αφαίρεσης, προσθέτουμε στο υπόλοιπο τον αφαιρετέο. 
π.χ.  x - 10 = 25 
        x= 25 + 10
        x = 35


Για να λύσουμε μια εξίσωση στην οποία άγνωστος είναι ο αφαιρετέος, αφαιρούμε τη διαφορά από τον μειωτέο. 
π.χ.  50 - x = 20
        x = 50 - 20
        x = 30

Πολλαπλασιασμός

Για να βρούμε τον άγνωστο αριθμό x ενός πολλαπλασιασμού, διαιρούμε το γινόμενο με τον γνωστό παράγοντα γινομένου.
π.χ.  15 · x = 60
        x = 60 : 15
        x = 4

Διαίρεση

Για να λύσουμε μία εξίσωση στην οποία ο άγνωστος είναι ο διαιρετέος, πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τον διαιρέτη.
π.χ.  x : 5 = 4
        x = 5 · 4
        x = 20

Για να λύσουμε μία εξίσωση στην οποία ο άγνωστος είναι ο διαιρέτης, διαιρούμε τον διαιρετέο με το πηλίκο.
π.χ. 30 : x = 6
       x = 30 : 6
       x = 5Είσαι σίγουρος ότι πλέον μπορείς να λύσεις όλες τις εξισώσεις;
Αν ναι, μπορείς να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου, κάνοντας κλικ στις δύο παρακάτω εικόνες που θα σε οδηγήσουν σε δύο διασκεδαστικά παιχνίδια με εξισώσεις!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου