21.5.16

Το φαινόμενο της παλίρροιας (πλημμυρίδα και άμπωτη)

   Παλίρροια  και στην κοινή ναυτική γλώσσα μαρέα

ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και 

καθόδου της στάθμης του νερού μίας μεγάλης λίμνης και 

κυρίως των θαλασσών. Η άνοδος της στάθμης 

ονομάζεται πλημμυρίδα, ενώ η κάθοδος 

ονομάζεται άμπωτη

   Από κοινού, πλημμυρίδα και άμπωτη αποτελούν το 

φαινόμενο της παλίρροιας. Το φαινόμενο αυτό που 

επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ώρο οφείλεται στη 

βαρυτική έλξη της Σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω 

στη Γη, καθώς και στην περιστροφή των ουρανίων 

σωμάτων αυτών.

   Αν παρατηρήσουμε τις παρακάτω φωτογραφίες, θα 

καταλάβουμε καλύτερα το φαινόμενο αυτό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου