2.5.16

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο!Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της 

Αθήνας είναι ένα από τα σημαντικότερα 

δημόσια μουσεία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις 

αρχές του 20ου αιώνα (1914) με σκοπό τη 

συλλογή, μελέτη, διατήρηση και έκθεση της 

Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια. 

Η συλλογή του μουσείου περιέχει σημαντικό αριθμό 

αντικειμένων (περίπου 30.000) όπως φορητές 

εικόνες, γλυπτά, κεραμικά, εκκλησιαστικά 

υφάσματα, ζωγραφικά έργα, μικροτεχνία και 

αρχιτεκτονικά μέλη (τοιχογραφίες και ψηφιδωτά). 

Η μόνιμη συλλογή του μουσείου διαμορφώνεται σε 

δύο κύρια μέρη: 

Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στη Βυζαντινή 

περίοδο (από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.) και 

περιέχει 1.200 εκθέματα και το δεύτερο μέρος  

παρουσιάζει 1.500 εκθέματα από τον 15ο έως τον 

20ο αιώνα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου