10.4.16

Επίσκεψη της Δ' τάξης στο Μουσείο Ακρόπολης!
Το Mουσείο Ακρόπολης είναι αρχαιολογικό μουσείο 

επικεντρωμένο στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου 

της Ακρόπολης των Αθηνών. Το μουσείο κτίστηκε για να 

στεγάσει κάθε αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω στον ιερό 

βράχο της Ακρόπολης και στους πρόποδές του καλύπτοντας 

μία ευρεία χρονική περίοδο από την Μυκηναϊκή περίοδο έως 
τη Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα 

βρίσκεται πάνω στον αρχαιολογικό χώρο Μακρυγιάννη, 

κατάλοιπο των Ρωμαϊκών και πρώιμων βυζαντινών Αθηνών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου