14.10.15

Βήματα για την επίλυση προβλημάτων


Για να λύσουμε ένα πρόβλημα πάντοτε πραγματοποιούμε κάποια βήματα, όπως τα παρακάτω:

Α. Κατανόηση του προβλήματος

o      Μελετούμε με προσοχή το πρόβλημα.

o      Έχουμε λύσει ένα παρόμοιο πρόβλημα;
o      Εάν ναι πόσο ίδιο είναι με κάποιο που ήδη έχουμε λύσει. 
        Τι είναι διαφορετικό;
o      Τι άλλα γνωρίζουμε που μπορεί να μας βοηθήσουν αλλά
        δεν αναφέρονται στο πρόβλημα.
o      Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;
o      Ποια είναι τα γνωστά και ποια τα άγνωστα;     Β. Επιλέγουμε στρατηγική ή στρατηγικές

o      Πώς λύσαμε παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν;

o      Ποια στρατηγική θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε;
o      Σκεφτόμαστε νοερά -με το μυαλό μας- αν αυτή η 
        στρατηγική οδηγεί σε μια λύση του προβλήματος.
o      Εάν δεν οδηγεί, δοκιμάζουμε νοερά και άλλες στρατηγικές.Γ. Επιλύουμε το πρόβλημα
o      Εφαρμόζουμε τη στρατηγική  που επιλέξαμε και εργαζόμαστε για να λύσουμε το πρόβλημα.

Δ. Ελέγχουμε τη λύση μας ή τις λύσεις μας
o      Ξαναδιαβάζουμε το ερώτημα (ζητούμενο) ή τα ερωτήματα του προβλήματος.
o      Απαντήσαμε στο ερώτημα ή στα ερωτήματα;
o      Κάνουμε αναφορά στις σωστές μονάδες μέτρησης.

  • Είναι η απάντηση στο ερώτημα λογική;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου