18.10.15   Το Ηλιακό σύστημα περιλαμβάνει τον Ήλιο και όλα τα 

αντικείμενα τα οποία κινούνται σε τροχιά γύρω από αυτόν 

μέσα στο πεδίο βαρύτητάς του, είτε περιστρεφόμενα άμεσα 

γύρω από αυτόν είτε κινούμενα σε τροχιές γύρω από άλλα 

σώματα που κινούνται γύρω από τον Ήλιο. 
   Το Ηλιακό σύστημα σχηματίστηκε πριν από 4,6 

δισεκατομμύρια έτη, από την βαρυτική κατάρρευση ενός 

γιγάντιου μοριακού νέφους. Τα αντικείμενα με τη 

μεγαλύτερη μάζα που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, ο 

οποίος συγκεντρώνει την κύρια μάζα του Ηλιακού 

συστήματος (99,86%), είναι οι οκτώ πλανήτες που 

σχηματίζουν το πλανητικό σύστημα. Οι τέσσερις εσώτεροι, 

ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης αποτελούν τους 

λεγόμενους γήινους πλανήτες και αποτελούνται κυρίως από 

πετρώματα και μέταλλα. 

   Οι τέσσερις εξώτεροι πλανήτες ονομάζονται αέριοι 

γίγαντες. Από αυτούς, οι δύο μεγαλύτεροι, ο Δίας και 

ο Κρόνος αποτελούνται από υδρογόνο και ήλιο και οι άλλοι 

δύο, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας αποτελούνται από νερό, 

αμμωνία και μεθάνιο. Με εξαίρεση τον Ερμή και την 

Αφροδίτη οι υπόλοιποι πλανήτες διαθέτουν φυσικούς 

δορυφόρους, ενώ οι αέριοι γίγαντες διαθέτουν επιπλέον 

και δακτυλίους, οι οποίοι αποτελούνται από πάγο 

και σκόνη.

Αρχική πηγή εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου