11.5.15

Αναγωγή Στη Μονάδα

Για να λύσω ένα πρόβλημα με αναγωγή στη μονάδα:

Βρίσκω την τιμή της μονάδας κάνοντας διαίρεση και στη συνέχεια, υπολογίζω την άγνωστη τιμή κάνοντας πολλαπλασιασμό.

Παράδειγμα

  • Αν τα 8 πακέτα μπισκότα κάνουν 20 ευρώ, πόσο κοστί- ζουν τα 7 πακέτα;

Λύση
Αφού τα 8 πακέτα κοστίζουν 20 ευρώ,
τότε το ένα πακέτο κοστίζει 20:8=2,5 ευρώ.
Άρα τα 7 πακέτα κοστίζουν 7Χ2,5=17,5 ευρώ.




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου