8.10.14

Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς


Πώς συγκρίνουμε δεκαδικούς αριθμούς;

-Για να συγκρίνουμε δεκαδικούς αριθμούς εξετάζουμε τις εξής περιπτώσεις: 

Περίπτωση 1η: Συγκρίνουμε καταρχήν το ακέραιο μέρος τους. Μεγαλύτερος είναι ο δεκαδικός αριθμός που έχει το μεγαλύτερο ακέραιο μέρος. 

π.χ. 62,48 > 9,11   αφού 62 > 9


Περίπτωση 2η: Αν το ακέραιο μέρος είναι το ίδιο και στους δύο αριθμούς, τότε συγκρίνουμε τα δεκαδικά μέρη ξεκινώντας από τα δέκατα. Μεγαλύτερος θα είναι τότε ο δεκαδικός αριθμός που έχει τα μεγαλύτερα δέκατα.

π.χ. 7,96 > 7,23   αφού 9 > 2


Περίπτωση 3η: Αν και τα δέκατα είναι ίδια και στους δύο αριθμούς, συνεχίζουμε τη σύγκριση με τα ψηφία των εκατοστών. Αν και αυτά είναι ίδια, κάνουμε σύγκριση με τα ψηφία των χιλιοστών. 

Προσοχή όμως! 
Αν κάποιος από τους δεκαδικούς αριθμούς που συγκρίνουμε έχει τα περισσότερα δεκαδικά ψηφία, δε σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι και ο μεγαλύτερος!

π.χ. 12,9 > 12,472
(κι ας έχει ο δεύτερος περισσότερα δεκαδικά ψηφία)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου