16.10.14

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας

   Γεωγραφικά διαμερίσματα είναι οι περιοχές εκείνες της 
Ελλάδας που παρουσιάζουν κοινά γεωμορφολογικά και 
ιστορικά χαρακτηριστικά και ανήκουν γεωγραφικά στον 
ίδιο χώρο.

   Τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν έχουν διοικητική 
έννοια, αλλά χρησιμεύουν ως σχήματα για τη γεωγραφική 
και ιστορική έρευνα.

Η Ελλάδα αποτελείται από 9 γεωγραφικά διαμερίσματα:

Αν θες να εξασκηθείς στους νομούς της Ελλάδας και στις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους, δεν έχεις παρά να κάνεις κλικ στην παρακάτω εικόνα!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου