15.3.14

Οι Χρόνοι Της Αγγλικής Γλώσσας (Α')

                                                Simple Present = Aπλός Ενεστώτας
 

Αυτός ο χρόνος μας ομιλεί για μία πράξη που:


α) είναι σταθερή-μόνιμη-πάγια.
β) επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
γ) δηλώνει μία γενική αλήθεια.examples
α) John works in a bank. Ο John δουλεύει σε τράπεζα.
β) We play tennis every Sunday. Παίζουμε τένις κάθε
Κυριακή.
γ) The Sun rises in the East. Ο Ήλιος ανατέλλει στην
Ανατολή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου