13.2.14

Ο Μέσος Όρος

   Πολλές  φορές  χρειάζεται  να  περιγράψουμε  ένα  πλήθος  δεδομένων  με  μια  μόνο  τιμή.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  χρησιμοποιούμε  το  μέσο  όρο  (ή  μέση  τιμή).
   Ο  μέσος  όρος  μας  βοηθά  στη  σύγκριση,  στην  εκτίμηση  και  στην  πρόβλεψη


μέσος όρος προσέλευση φιλάθλων σε γήπεδα

   Για  να  βρούμε  το  μέσο  όρο  (Μ.Ο.),  προσθέτουμε  τους  αριθμούς  αυτούς  και  το  άθροισμά  τους  το  διαιρούμε  με  τον  αριθμό  που  φανερώνει  το  πλήθος  τους.

                                                     Άθροισμα  αριθμών
Μ.Ο. = --------------------------------

                                                      Πλήθος  αριθμών


   Βρες τον μέσο όρο παίζοντας, με ένα απλό κλικ στην παρακάτω εικόνα! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου