17.2.14

Παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες


Παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες

·      Δύο ευθείες στο ίδιο επίπεδο ή θα είναι παράλληλες ή θα τέμνονται.

    Οι τεμνόμενες ευθείες  συναντιούνται σ’ ένα σημείο ( Ι, Π)

    Οι παράλληλες ευθείες δεν έχουν κανένα κοινό σημείο.    (ΨΣ // ΩΦ)

     Οι ευθείες που είναι κάθετες στην ίδια ευθεία (ΑΒ) είναι   μεταξύ τους παράλληλες (ΨΣ \\ ΩΦ)
        Δύο τεμνόμενες ευθείες που σχηματίζουν 4 ορθές γωνίες είναι κάθετες μεταξύ τους (ΞΟ    ΜΝ) 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου