1.12.13

Ευθύς και Πλάγιος Λόγος

Ευθύς Λόγος

Ευθύς λέγεται ο λόγος  μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου άμεσα, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως τα είπε.
 Π.χ: 
 Θα σου τηλεφωνήσω


Πλάγιος λόγος

Πλάγιος λόγος λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου έμμεσα, δηλαδή όχι ακριβώς όπως τα είπε αλλά όπως μας τα μεταφέρει ένα τρίτο πρόσωπο. 
Π.χ.:
Είπε ότι θα μου τηλεφωνήσει.

πηγή εικόνας: εδώ

Για να μετατρέψουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο:
 1. Προσθέτουμε τα ονόματα των προσώπων,
 2. Βάζουμε συνδέσμους για να ενώσουμε τις προτάσεις
 3. Χρησιμοποιούμε ρήματα όπως "ρώτησε", "απάντησε", "είπε" κ.ά.
 4. Αλλάζουμε το πρόσωπο των ρημάτων από πρώτο σε τρίτο.
 5. Παραλείπουμε τις παύλες
 6. Στον ευθύ λόγο τα λόγια ενός προσώπου μπορεί να είναι μέσα σε εισαγωγικά («»), ενώ προηγείται διπλή τελεία (:). Στην περίπτωση αυτή όταν μετατρέπουμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο, παραλείπουμε τα εισαγωγικά και τη διπλή  τελεία, ενώ κάποιες λέξεις μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το νόημα. 
  Π.χ.:
  Ευθύς λόγος: Ο δάσκαλος είπε: «Ανοίξτε τα βιβλία σας».
  Πλάγιος λόγος: Ο δάσκαλος είπε ν' ανοίξουν τα βιβλία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου