10.11.13

Τα αριθμητικά επίθετα

   Τα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς λέγονται αριθμητικά
   Τα αριθμητικά επίθετα ανάλογα με τη σημασία τους χωρίζονται σε απόλυτα και τακτικά αριθμητικά.

Απόλυτα Αριθμητικά

Τα απόλυτα αριθμητικά φανερώνουν ένα συγκεκριμένο πλήθος από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα.
 Π.χ.:  επτά μαθητέςΠροσοχή:

- Τα απόλυτα αριθμητικά από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη. πχ: δεκατρία, δεκαέξι 


- Το απόλυτο αριθμητικό εννέα (εννιά) γράφεται με δύο -ν-, καθώς και όλες οι λέξεις πουπεριέχουν μέσα τους ολόκληρη τη λέξη εννέα (εννιά). Πχ: δεκαεννέα, εννιακόσια, εννιακοσιοστός. Εξαιρούνται και γράφονται με ένα -ν- τα αριθμητικά ένατος, ενενήντα, ενενηκοστός.


Τακτικά Αριθμητικά 
Τα τακτικά αριθμητικά επίθετα φανερώνουν τη σειρά, δηλαδή τη θέση που έχει το ουσιαστικό για το οποίο γίνεται λόγος.
Π.χ.: Μένω στον δεύτερο όροφο.  


Πολλαπλασιαστικά 
Λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι. 
Π.χ.: διπλός κόπος, τριπλή προσπάθεια

Aναλογικά 
Λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν πόσες φορές ένα ποσό είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο.
 Π.χ.: το καινούριο σπίτι μας είναι τριπλάσιο από το παλιό


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου