1.4.12

Έρευνα για τα ατυχήματα

Τα παιδιά του ΣΤ΄1 οργάνωσαν μια έρευνα βασισμένη σε ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας με θέμα "Τα ατυχήματα"


Έφτιαξαν ένα ερωτηματολόγιο, χωρίστηκαν σε ομάδες και διεξήγαγαν την έρευνα τους σε μαθητές της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης του σχολείου μας. Αφού συγκέντρωσαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια κάθε ομάδα κατέγραψε τα αποτελέσματα και τα οργάνωσε σε σχεδιαγράμματα και γραφήματα.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


1. "Κλουβί με τις τρελές" 
το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 18 παιδιά της Γ΄τάξης
2. "Μπόμπιρες"
το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 20 μαθητές της Δ΄τάξης 3. "Ιθάκες"
το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 23 μαθητές της Ε΄τάξης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου