11.3.12

Ξαναθυμάμαι τις αντωνυμίες

Προσωπικές

εγώ, εσύ, αυτός, αυτή, αυτό 
(μου, σου, του/της, τη, το)

Αυτοπαθείς

ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, ο εαυτός του

Οριστικές

ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο
μόνος, μόνη, μόνο (μου, σου, του)

Δεικτικές

αυτός, αυτή, αυτό
τούτος, τούτη, τούτο
εκείνος, εκείνη, εκείνο
τέτοιος, τέτοια, τέτοιο
τόσος, τόση τόσο

Αναφορικές

που
ο οποίος, η οποία, το οποίο
όποιος. όποια, όποιο
όσος, όση, όσο
ό,τι
οποιοσδήποτε
οσοσδήποτε
οτιδήποτε

Αόριστες

ένας, μια
κανένας/κανείς, καμία/καμιά, κανένα
κάποιος, κάποια, κάποιο
μερικοί, μερικές, μερικά
κάτι, κατιτί
τίποτε/τίποτα
κάμποσος, κάμποση, κάμποσο
κάθε
καθένας, καθεμιά/καθεμία, καθένα
καθετί
ο, η, το τάδε
ο, η, το δείνα
άλλος, άλλη, άλλο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου