5.12.11

Γλωσσοδέτες

** Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιός.

**Έφαγα και χόρτασα,ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα.

**Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.Πάει ο σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός,να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.

**Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα.

**Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα.

**Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.

**Μια τίγρη με τρία τιγράκια.

**Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο.

**Ο γιος του Ρουμπή,του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή,βγήκε να ρουμπέψει,να κουμπέψει,να ρουμποκομπολογέψει,και τον πιάσαν οι ρουμπήδες,οι κουμπήδες,οι ρουμποκομπολογήδες.

**Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

**Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στην τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα.

**Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου